Nghe sách mp3 : Truyện một tâm hồn của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (3)

therese- thanh Teresa

Truyện một tâm hồn – 21 :

Truyện một tâm hồn – 22 :

Nghe tiếp

Chúa Nhật 15 Thường Niên – Năm B : Người sai họ đi

Don  nhan on Chua Thanh ThanĐức Giêsu sai các tông đồ ra đi. Kitô giáo luôn là thế. Nó không bao giờ giữ lại điều gì cho mình. Nó luôn bao hàm sự vươn tới những người khác. Nếu không có yếu tố này, không còn là Kitô giáo nữa. Và điều đó nhiều lần được chứng tỏ bằng sự sẵn sàng hy sinh của mỗi người.

Đọc tiếp

Daily Gospel : July 12, 2015 – Fifteenth Sunday in Ordinary Time – Year B

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va Thanh PheroBook of Amos 7:12-15.

Amaziah, priest of Bethel, said to Amos: “Off with you, visionary, flee to the land of Judah! There earn your bread by prophesying,
but never again prophesy in Bethel; for it is the king’s sanctuary and a royal temple.”

Continue reading