Thánh ca tuyển chọn Mp3 dâng Mẹ Maria : Tình Mẹ nhân thế

Me Maria

01. Ave Maria, con dâng lời ( Lm Huyền Linh) :

02. Sao biển (Tâm Bảo) :

03. Bài ca tình yêu (Đỗ Vy Hạ) :

04. Đền tạ Trái Tim Mẹ (Lm Nguyễn Khắc Tuần) :

05. Trên con đường về quê (Lm Nguyễn Khắc Xuyên) :

06. Lặng ngắm Mẹ (Lm Kim Long) :

07. Lạy Mẹ xin yên ủi (Lm Nguyễn Khắc Xuyên) :

08. Nữ Vương Mân Côi (Nguyễn Bang Hanh) :

09. Kinh chiều (Lm Nguyễn Duy) :

10. Tình Mẹ nhân thế (Lm Đăng Linh) :

11. Cung chúc Trinh Vương (Lm Hoài Đức) :

12. Mẹ là mùa xuân (Hùng Lân) :

 

tinmungmedia.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: