Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 7 ( Tuần 2 từ ngày 08 -14)

Thánh Grêgoriô Cả, Giáo Hoàng Tiến Sĩ Hội Thánh (+604)

Ngày 8:  Chân phước Giorgiô Frassati :

Ngày 9:  Thánh Augustinô Zhao Rong và các bạn tử đạo :

Nghe tiếp

Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 7 ( Tuần 1 từ ngày 01- 07)

Thanh Toma

Ngày 1:  Chân phước Junipêrô Serra :

Ngày 2:  Thánh Ôlivơ Plunket :

Nghe tiếp

Daily Gospel : July 13, 2015 – Monday of the Fifteenth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

suy niem moi Chua moi ngayBook of Exodus 1:8-14.22.

A new king, who knew nothing of Joseph, came to power in Egypt.
He said to his subjects, “Look how numerous and powerful the Israelite people are growing, more so than we ourselves!

Continue reading

Lời Chúa Thứ Hai sau Chúa Nhật 15 Quanh Năm – Lundi de la 15e semaine du temps ordinaire

Loi Chua la ngon den cho con buoc, la anh sang chi duong cho conBài Ðọc I : (Năm I) Xh 1, 8-14. 22

“Chúng ta hãy đàn áp Israel, kẻo nó sinh sản ra nhiều”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, nhà vua mới lên ngôi cai trị nước Ai-cập, ông không biết Giuse, nên nói với dân chúng rằng: “Kìa, dân tộc con cái Israel nhiều và hùng mạnh hơn chúng ta. Nào, chúng ta hãy khôn khéo đàn áp chúng, kẻo chúng gia tăng lên nhiều. Và nếu xảy ra chiến tranh, chúng sẽ tiếp tay quân thù đánh lại chúng ta, rồi rút lui khỏi xứ chúng ta”.

Đọc tiếp