Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 7 ( Tuần 1 từ ngày 01- 07)

Thanh Toma

Ngày 1:  Chân phước Junipêrô Serra :

Ngày 2:  Thánh Ôlivơ Plunket :

Ngày 3:  Thánh Tôma :

Ngày 4:  Thánh Êlizabeth Bồ Đào Nha :

Ngày 5:  Thánh Antôn Maria Zacaria :

Ngày 6:  Thánh Maria Gôretti :

Ngày 7:  Chân Phước R.Đickensơn, R. Milnơ và Lauresô Humphrêy :

Các Thánh Dành cho Bạn Trẻ
Nguyên tác của
Susan Helen Wallace, Fsp
tinmung.net thực hiện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: