Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 7 ( Tuần 2 từ ngày 08 -14)

Thánh Grêgoriô Cả, Giáo Hoàng Tiến Sĩ Hội Thánh (+604)

Ngày 8:  Chân phước Giorgiô Frassati :

Ngày 9:  Thánh Augustinô Zhao Rong và các bạn tử đạo :

Ngày 10:  Thánh Vêrônica Giuliani :

Ngày 11:  Thánh Bênêđictô :

Ngày 12  Thánh Gioan Gaulbêtô :

Ngày 13:  Thánh Henry II :

Ngày 14:  Chân Phước Kateri Têkakwitha :

Các Thánh Dành cho Bạn Trẻ
Nguyên tác của
Susan Helen Wallace, Fsp
tinmung.net thực hiện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: