TIN BUỒN

Vong Hoa mau tim 1Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống

(Ga 11,25)

Trong niềm tín thác vào Chúa Giêsu Kitô Phục sinh, Cộng đoàn Giáo xứ Tân Độ, Nhóm Xa quê Tân Độ và Gia quyến vô cùng thương tiếc báo tin:

Chị Maria Đặng Thị Vân là người con của Giáo xứ Tân Độ đã được Chúa gọi về hồi 18h00 ngày 13/7/2015 (Tức ngày 28/5 năm Ất Mùi).

Chị Maria Đặng Thị Vân, sinh năm 1984, tại xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Thường trú tại tại Thôn Tân Độ, xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đã từ trần hồi 18h00 ngày 13/7/2015 (Tức ngày 28/5 năm Ất Mùi), hưởng Dương 31 tuổi.

Lễ đưa chân vào hồi 6h00, ngày Thứ ba 14/7/2015.

Lễ viếng linh hồn Maria bắt đầu từ 07h00, ngày Thứ ba 14/7/2015.

Lễ an táng vào hồi 15h00, Thứ Ba ngày 14/7/2015 tại nhà thờ Giáo xứ Tân Độ, xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. An táng tại Vườn thánh Giáo xứ Tân Độ.

Cộng đoàn Giáo dân Giáo xứ Tân Độ, Nhóm xa quê Tân Độ và bà con đồng hương Tân Độ xin hiệp thông chia buồn cùng Gia quyến. Xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Maria được sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: