Chúa Nhật 16 Thường Niên – Năm B : Nhịp sống Kitô hữu – ĐTGM. Ngô quang Kiệt

Chua goi 12 tong doTrời có lúc mưa lúc nắng. Mưa để tưới cho cây lúa mọc nhanh. Nắng để cho hạt lúa vào mẩy chín vàng. Thời gian có ngày có đêm. Ngày để con người làm việc. Đêm để con người nghỉ ngơi phục hồi sức lực. Con người có đời sống riêng tư những cũng có đời sống xã hội. Có lúc phải ra ngoài góp mặt với đời.

Đọc tiếp

Chúa Nhật 16 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa Chúa Nhật 16 Quanh Năm Năm B – Seizième dimanche du temps ordinaire

Chua Giesu, Muc tu Nhan lanhBài Ðọc I : Gr 23, 1-6

“Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên Ta, và cho chúng có những chủ chăn”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Chúa phán: “Khốn cho các mục tử làm tản mát và xâu xé đoàn chiên Ta. Vì thế, Chúa là Thiên Chúa Israel phán cùng các mục tử chăn dắt dân Ta rằng: “Các ngươi đã phân tán xua đuổi và không trông nom đoàn chiên Ta”. Chúa lại phán: “Vậy Ta sẽ xét xử những hành động gian ác của các ngươi.

Đọc tiếp

Daily Gospel : July 16, 2015 – Thursday of the Fifteenth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading  :

Chua sang tao con nguoiBook of Exodus 3:13-20.

Moses, hearing the voice of the LORD from the burning bush, said to him, “When I go to the children of Israel and say to them, ‘The God of your fathers has sent me to you,’ if they ask me, ‘What is his name?’ what am I to tell them?”
God replied, “I am who am.” Then he added, “This is what you shall tell the Israelites: I AM sent me to you.”

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật 15 Quanh Năm – Jeudi de la 15e semaine du temps ordinaire

Chua Giesu thay day chúng taBài Ðọc I : (Năm I) Xh 3, 13-20

“Ta là Ðấng tự hữu. Ðấng tự hữu sai tôi đến với anh em”.

Trích sách Xuất Hành.

(Khi nghe tiếng Thiên Chúa phán ra từ giữa bụi gai), Môsê thưa với Người rằng: “Này con sẽ đến với con cái Israel và bảo họ: Thiên Chúa của tổ phụ anh em đã sai tôi đến với anh em. Nếu họ có hỏi con “Tên Người là gì”, con sẽ nói sao với họ?” Thiên Chúa nói với Môsê: “Ta là Ðấng Tự Hữu”. Chúa nói: “Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: Ðấng Tự Hữu sai tôi đến với anh em”.

Đọc tiếp