Thánh ca tuyển chọn mp3 : Cho con vững tin

san sang theo Chua

01. Cho con vững tin (Lm Nguyễn Duy) :

02. Dâng (Trần Xuân Long) :

03. Dẫn con từng bước (Lm Kim Long) :

04. Chờ mong (Lm Nguyễn Duy) :

05.Tin vào tình yêu Thiên Chúa ( Sr. Trầm Hương) :

06. Sám hối 3 (Lm Quang Uy – Lm Tiến Lộc) :

07. Tình Chúa (Đỗ Thi Thục) :

08. Tình thương nhiệm màu (Hồng Trần – Phạm Đình Đài :

09. Xin dạy con (Hoàng Nam) :

10. Tâm tình ca 3 (Lm Thành Tâm) :

11. Mẹ đứng đó (Lm Kim Long) :

12. LK Tình cha nghĩa mẹ ( Lm Nguyễn Duy) :

 

tinmungmedia.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: