Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 7 ( Tuần 3 từ ngày 15 -21)

duc me la me toi

Ngày 15:  Thánh Bônaventura :

Ngày 16:  Đức Mẹ núi Carmêlô :

Nghe tiếp

Daily Gospel : July 20, 2015 – Monday of the Sixteenth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua nhat 1 mua vongBook of Exodus 14:5-18.

When it was reported to the king of Egypt that the people had fled, Pharaoh and his servants changed their minds about them. “What have we done!” they exclaimed. “Why, we have released Israel from our service!”
So Pharaoh made his chariots ready and mustered his soldiers–
six hundred first-class chariots and all the other chariots of Egypt, with warriors on them all.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Hai sau Chúa Nhật 16 Quanh Năm – Lundi de la 16e semaine du temps ordinaire

thapgiachuakitoBài Ðọc I : (Năm I) Xh 14, 5-18

“Các ngươi biết rằng Ta là Chúa, khi Ta tỏ vinh quang cho Pharaon”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, người ta báo tin cho vua Ai-cập hay: dân chúng đã trốn đi rồi; Pharaon và quần thần của ông liền đổi lòng đối với dân chúng và nói: “Sao chúng ta lại để dân Israel ra đi, còn ai phục dịch chúng ta nữa?” Vua chuẩn bị xe và đem toàn quân đi với mình.

Đọc tiếp