Thánh ca tuyển chọn Mp3 dâng Mẹ Maria : Nước mắt Mẹ

Me Maria

Lời giới thiệu – Nước Mắt Mẹ :

Hẹn lòng :

Nước mắt gọi về :

Lời Mẹ dạy khuyên :

Sức mạnh của Mẹ :

Xin ơn hiệp nhất :

Kinh dâng mình :

Chia sầu với Mẹ :

Chuỗi Hạt Nước Mắt :

Giọt Lệ Nến :

Xin Chúa ở lại :

Đón lấy trong tim :

Trong mắt Giêsu :

Thể hiện: Nhiều Ca sỹ
Tác giả: Lm. Ánh Đăng – Thơ: Lm. Trăng Thập Tự

tinmungmedia.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: