Logo Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ XIII

Logo Đại Hội Giới Trẻ Hà Nội lần thứ XIIIÝ NGHĨA LOGO

1. Trung tâm của logo là cây thánh giá, dấu chỉ biểu lộ tình yêu của Chúa Kitô và đức tin của các Kitô hữu.

Biểu tượng thánh giá nói lên mục đích chính của Đại Hội Giới Trẻ, đó là: ngày càng nhận biết Chúa Giêsu cách sâu xa hơn nơi Mầu Nhiệm Cứu Chuộc.

Continue reading

Chúa Nhật 17 Thường Niên – Năm B : Tình thương

Chua sang tao con nguoiTrước đám đông đói mệt nơi hoang địa, Chúa Giêsu đã phán:

– Ta thương dân này.

Qua Phúc âm, chúng ta thấy Chúa Giêsu không bao giờ lãnh đạm trước những khổ đau của con người. Ngài đã xót thương người đàn bà góa, theo sau chiếc quan tài chôn táng đứa con duy nhất nơi cổng thành Naim. Ngài đã thổn thức trước nấm mồ Lagiarô. Ngài muốn chia sẻ nỗi đớn đau với hai chị em Matta và Maria.

Đọc tiếp

Daily Gospel : July 24, 2015 – Friday of the Sixteenth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua kito Vua nhan loaiBook of Exodus 20:1-17.

In those days, God delivered all these commandments :
“I, the LORD, am your God, who brought you out of the land of Egypt, that place of slavery.
You shall not have other gods besides me.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật 16 Quanh Năm – Vendredi de la 16e semaine du temps ordinaire

Chua hoi cac tong doBài Ðọc I : (Năm I) Xh 20, 1-17

“Luật do Môsê đã ban ra”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo những lời sau đây: “Ta là Thiên Chúa ngươi, Ðấng đã dẫn dắt ngươi ra khỏi vùng Ai-cập, khỏi nhà nô lệ. Ngươi không được thờ thần nào khác trước mặt Ta, đừng chạm trổ tượng gỗ, hay vẽ hình các vật trên trời, dưới đất, trong nước, dưới lòng đất.

Đọc tiếp