Ngày 25 Tháng 7 Thánh Giacôbê tiền

Chúa Nhật 17 Thường Niên – Năm B : Chia sẻ

Chúa Nhật 5 Phục Sinh: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta là cửa cho chiên ra vào”Có một lần phát biểu trước quốc hội, ông Ma-ha-mát-Gan-đi, vị anh hùng dân tộc của An Độ, đã kêu gọi nhân dân dùng chính sách bất bạo động chống lại quân Anh, giành độc lập cho đất nước, đã nói: “Theo quan niệm của tôi, về một ý nghĩa nào đó, bất cứ người nào trong chúng ta đều có thể là tên ăn cắp.

Đọc tiếp

Daily Gospel : Saturday, July 25, 2015 – Saint James, apostle – Feast

Daily Mass Reading :

Le Chua Thanh ThanSecond Letter to the Corinthians 4:7-15.

Brothers and sisters: We hold this treasure in earthen vessels, that the surpassing power may be of God and not from us. We are afflicted in every way, but not constrained; perplexed, but not driven to despair;

Continue reading

Lời Chúa Ngày 25 tháng 7 Lễ Thánh Giacôbê, Tông đồ, Lễ Kính – Fête de saint Jacques (le majeur), apôtre

Hai tong do Gioan va GiacobeBài Ðọc I : 2 Cr 4, 7-15

“Chúng ta luôn mang trên thân xác mình sự chết của Ðức Giêsu”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, Chúng ta chứa đựng kho tàng ấy trong những bình sành để biết rằng quyền lực vô song đó là của Thiên Chúa, chớ không phải phát xuất tự chúng ta. Chúng ta chịu khổ cực tư bề, nhưng không bị đè bẹp; chúng ta phải long đong, nhưng không tuyệt vọng; chúng ta bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt.

Đọc tiếp

Daily Gospel : July 26, 2015 – Seventeenth Sunday in Ordinary Time – Year B

Daily Mass Reading :

Banh boi troi2nd book of Kings 4:42-44.

A man came from Baal-shalishah bringing the man of God twenty barely loaves made from the first fruits, and fresh grain in the ear. “Give it to the people to eat,” Elisha said.
But his servant objected, “How can I set this before a hundred men?”

Continue reading

Suy Niệm lời mời gọi riêng tư