Video: 1 trong nhiều trò chơi của các em thiếu nhi

by Huu Thinh

Hình ảnh 2 ngày Trại Hè của Thiếu Nhi – Tân Độ 25-26/7/2015

10418346_1614445472162833_5730514453497644519_n

Xem thêm ảnh click vào link

Photo by Hung Do

Hình ảnh Thánh lễ Tạ ơn và trao phần thưởng Trại Hè cho thiếu nhi Gx Tân Độ (P2)

Click vào đây để xem tiếp ảnh

Hình ảnh Thánh lễ Tạ ơn và trao phần thưởng Trại Hè cho thiếu nhi Gx Tân Độ (P1)

Click vào đây để xem tiếp ảnh

Nghe đọc sách mp3 : Chuyện Thánh Gioan Vianey (1)

thanh Gioan Vianey

1. Lời Tựa :

2. Gioan Chăn Chiên  :

Nghe tiếp

Daily Gospel : July 27, 2015 – Monday of the Seventeenth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua sai 72 mon de di rao giangBook of Exodus 32:15-24.30-34.

Moses then turned and came down the mountain with the two tablets of the commandments in his hands, tablets that were written on both sides, front and back;
tablets that were made by God, having inscriptions on them that were engraved by God himself.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Hai sau Chúa Nhật 17 Quanh Năm – Lundi de la 17e semaine du temps ordinaire

Loi Chua la ngon den cho con buoc, la anh sang chi duong cho conBài Ðọc I : (Năm I) Xh 32, 15-24. 30-34

“Dân này đã phạm tội nặng nề, và họ đúc bò vàng”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê từ trên núi trở xuống, Tay cầm bia đá có khắc chữ cả hai mặt; và đó là công trình của Thiên Chúa tác tạo, vì chính Chúa đã khắc chữ vào hai bia đá đó. Bấy giờ Giosuê nghe tiếng dân chúng la lối om sòm, nên thưa cùng Môsê rằng: “Có tiếng la giao chiến trong trại”.

Đọc tiếp