Nghe đọc sách mp3 : Chuyện Thánh Gioan Vianey (1)

thanh Gioan Vianey

1. Lời Tựa :

2. Gioan Chăn Chiên  :

3. Gioan Được Rước Lễ Lần :

4. Gioan Làm Ruộng :

5. Vua Napoleon :

6. Gioan Vianney Học Latinh :

7. Thời Đi Học :

8. Gioan Vianney Phải Đi Lính :

9. Gioan Vianney Trở Về Học Latinh :

10. Gioan Vianney Học Triết & Thần  :

11. Gioan Học Thần Học Và Chịu Chức Linh Mục :

12. Cha Gioan Vianney Về Giúp Xứ Ecully :

13. Cha Balley Qua Đời :

tinmungmedia.net

One Response

  1. Nghe truyện mp3 cũng tốt, rất thú vị

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: