Chúa Nhật 18 Thường Niên – Năm B : Thánh lễ

Thanh leThánh lễ là nơi chúng ta tham dự vào bàn tiệc Mình Máu Thánh Đức Kitô, là nơi lặp lại hy tế Núi Sọ.

Theo Công đồng Vatican II, hy tế này là cội nguồn và chóp đỉnh của toàn bộ đời sống Kitô hữu. Là cội nguồn vì tất cả đời sống Kitô hữu đều phát sinh từ đó. Là chóp đỉnh vì tất cả đời sống Kitô hữu đều phải qui về đó.

Đọc tiếp

Chúa Nhật 18 Thường Niên – Năm B : Đào tạo trái tim – ĐTGM. Ngô quang Kiệt

Chua Giesu thay day chúng taCách đây khoảng 10 năm, tại bang California bên Mỹ, có hiện tượng thanh niên tự tử hàng loạt. Tất cả đều là những thanh niên trẻ tuổi, con nhà giàu, có học thức. Nguyên nhân tự tử là vì họ mong về Thiên đàng. Năm ấy có sao chổi xuất hiện. Họ cho rằng sao chổi chính là chuyến xe về Thiên đàng. Mấy mươi năm mới có một chuyến, nên họ vội vàng ra đi, sợ nhỡ chuyến.

Đọc tiếp

Daily Gospel : August 2, 2015 – Eighteenth Sunday in Ordinary Time – Year B

Daily Mass Reading :

Banh ban su songBook of Exodus 16:2-4.12-15.

The whole Israelite community grumbled against Moses and Aaron.
The Israelites said to them, “Would that we had died at the LORD’S hand in the land of Egypt, as we sat by our fleshpots and ate our fill of bread! But you had to lead us into this desert to make the whole community die of famine!”

Continue reading

ANH EM LÀ MUỐI VÀ ÁNH SÁNG TRẦN GIAN – Bài hát chủ đề Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ XIII

Continue reading