ANH EM LÀ MUỐI VÀ ÁNH SÁNG TRẦN GIAN – Bài hát chủ đề Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ XIII


Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ XIII – Bài 02 BIỂU TƯỢNG TÌNH YÊU

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ XIII – Bài 03 MUỐI VÀ ÁNH SÁNG

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ XIII – Bài 04 HAY CHỈ MỘT GIỜ

 

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ XIII – Bài 05 CHUYỆN TÌNH GIÊSU

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ XIII – Bài 06 ĐIỂM HẸN GIÊSU

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ XIII – Bài 07 CON ĐƯỜNG GIÊSU

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ XIII – Bài 08 NỐI MÃI VÒNG TAY

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ XIII – Bài 09 TÌNH YÊU ĐỨC KITO THÚC BÁCH TÔI

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ XIII – Bài 10 Tuổi trẻ loan báo tin mừng

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ XIII – Bài 11 Như Cha sai Thầy

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ XIII – Bài 12 RA KHƠI VỚI ĐỨC KITO

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ XIII – Bài 13 Lậy Chúa con lên đường

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ XIII – 14 LỜI KẾT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: