Thánh Nhạc Tuyển Chọn Mp3 Về Mẹ Maria : Thánh ca dâng Mẹ(1)

Me len troi

01. Ave Maria :

02. Ave Maria con chào Mẹ :

03. Ave Maria Dâng lời cảm tạ :

04. Bài ca dâng Mẹ :

05. Chiều dâng lang buông :

06. Chúc tụng Mẹ La vang :

07. Chuổi Ngọc vàng kinh :

08. Chuông chiều :

09. Con mong Mẹ nói :

10. Con mến Mẹ Lavang :

tinmungmedia.net

One Response

  1. truyện cổ nước ngoài mp3 , tốt quá, có thể nghe mà không cần đọc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: