Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 8 ( Tuần 2 từ ngày 08 – 15)

Thánh Maximilian Kolbe

Ngày 8:  Thánh Đa Minh :

Ngày 9:  Thánh Êđit Stêin :

Nghe tiếp

Daily Gospel : August 10, 2015 – Saint Lawrence, deacon and martyr – Feast

Daily Mass Reading :

thanh giaSecond Letter to the Corinthians 9:6-10.

Brothers and sisters, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully.
Each must do as already determined, without sadness or compulsion, for God loves a cheerful giver.
Moreover, God is able to make every grace abundant for you, so that in all things, always having all you need, you may have an abundance for every good work.

Continue reading

Ngày 10 tháng 8 Lễ Thánh Lôrensô, Phó Tế, Tử Ðạo, Lễ Kính – Fête de saint Laurent, diacre et martyr

le cac thanhBài Ðọc I : 2 Cr 9, 6-10

“Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, ai gieo ít thì gặt ít; ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho theo như lòng đã định, không phải cách buồn rầu, hoặc vì miễn cưỡng: Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng. Thiên Chúa có quyền cho anh em được dư tràn mọi ân phúc : để anh em vừa luôn luôn sung túc mọi mặt, vừa còn được dư dật để làm các thứ việc phúc đức, như đã chép rằng :

Đọc tiếp