Thánh Nhạc Tuyển Chọn Mp3 Về Mẹ Maria : Thánh ca dâng Mẹ(2)

Me Maria11. Cung chúc Trinh Vương :

12. Cùng Mẹ vào đời :

Nghe tiếp

Lời Chúa Ngày 15 tháng 8 Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lễ Trọng – Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie

Me len troiBài Ðọc I : Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab

“Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Ðền thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra. Và một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời: một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao: Bà đang mang thai, kêu la chuyển bụng, và đau đớn sinh con.

Lại một điềm lạ khác xuất hiện trên trời: một con rồng đỏ khổng lồ, có bảy đầu, mười sừng, và trên bảy đầu, đội bảy triều thiên. Ðuôi nó kéo đi một phần ba tinh tú trên trời mà ném xuống đất. Con rồng đứng trước mặt người nữ sắp sinh con, để khi Bà sinh con ra, thì nuốt lấy đứa trẻ.

Đọc tiếp

Daily Gospel : August 12, 2015 – Wednesday of the Nineteenth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua goi 12 tong doBook of Deuteronomy 34:1-12.

Moses went up from the plains of Moab to Mount Nebo, the headland of Pisgah which faces Jericho, and the LORD showed him all the land-Gilead, and as far as Dan,
all Naphtali, the land of Ephraim and Manasseh, all the land of Judah as far as the Western Sea,
the Negeb, the circuit of the Jordan with the lowlands at Jericho, city of palms, and as far as Zoar.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật 19 Quanh Năm – Mercredi de la 19e semaine du temps ordinaire

chua nhat 26 nam BBài Ðọc I: (Năm I) Ðnl 34, 1-12

“Môsê qua đời tại đó như Chúa đã truyền dạy, và không còn tiên tri nào như ông đứng lên nữa”.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Trong những ngày ấy, ông Môsê từ đồng bằng Moab đi lên núi Nêbô, ngọn núi Phasga, ngay trước mặt thành Giêricô. Và Chúa cho ông thấy khắp xứ Galaad cho đến Ðan, cả miền Nephtali, đất Ephraim và Manassê, cả xứ Giuđa cho đến Biển Tây, phần đất phía nam vùng đồng bằng rộng lớn Giêricô, là thành cây chà là, cho đến Sêgor.

Đọc tiếp