Thánh Nhạc Tuyển Chọn Mp3 Về Mẹ Maria : Thánh ca dâng Mẹ(2)

Me Maria11. Cung chúc Trinh Vương :

12. Cùng Mẹ vào đời :

13. Dâng Mẹ :

14. Dâng Mẹ 1 :

15.  Dâng Mẹ 2  :

16. Đền tạ Trái Tim Mẹ :

17. Kìa Bà nào :

18. Hương Hoa dâng Mẹ :

19. Kính Mừng  Maria 2 :

20. Lời ca dâng Mẹ :

tinmungmedia.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: