Lời Chúa Chúa Nhật 20 Quanh Năm Năm B – Vingtième dimanche du temps ordinaire

Banh hang song, nguon sinh luc doi daoBài Ðọc I : Cn 9, 1-6

“Các ngươi hãy ăn bánh của ta, và hãy uống rượu ta đã pha cho các ngươi”.

Trích sách Châm Ngôn.

Sự khôn ngoan đã xây nhà mình và dựng bảy cột trụ, đã giết các sinh vật, pha rượu, dọn bàn tiệc, và sai những nữ tỳ lên các nơi cao trong thành mà công bố rằng: “Ai ngây thơ, hãy đến cùng ta”. Và bảo những kẻ mê muội rằng: “Các ngươi hãy đến ăn bánh của ta, và uống rượu ta đã pha cho các ngươi. Các ngươi hãy bỏ sự ngây dại đi, thì sẽ được sống, và hãy bước theo đường lối khôn ngoan”.

Đọc tiếp

Daily Gospel : August 13, 2015 – Thursday of the Nineteenth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua kito Vua nhan loaiBook of Joshua 3:7-10a.11.13-17.

Then the LORD said to Joshua, “Today I will begin to exalt you in the sight of all Israel, that they may know I am with you, as I was with Moses.
Now command the priests carrying the ark of the covenant to come to a halt in the Jordan when they reach the edge of the waters.”
So Joshua said to the Israelites, “Come here and listen to the words of the LORD, your God.”

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật 19 Quanh Năm – Jeudi de la 19e semaine du temps ordinaire

Chua sang tao con nguoiBài Ðọc I : (Năm I) Gs 3, 7-10a. 11. 13-17

“Hòm giao ước của Thiên Chúa sẽ dẫn các ngươi qua sông Giođan”.

Trích sách ông Giosuê.

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Giosuê rằng: “Hôm nay Ta sẽ bắt đầu tôn ngươi lên trước mặt toàn thể Israel, để chúng biết rằng: Ta đã ở với Môsê thế nào, thì cũng sẽ ở với ngươi như vậy. Phần ngươi, ngươi hãy truyền lệnh này cho các thầy tư tế mang hòm giao ước rằng: “Khi các thầy đã đến sông Giođan, các thầy hãy đứng giữa lòng sông”.

Đọc tiếp

Mẹ Hồn Xác Lên Trời ( Hàn Thư Sinh )