Hình ảnh Hoan Ca Văn Nghệ Mừng Lễ Quan Thầy Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời – Tân Độ 15/8/2015

_MG_5077

Xem ảnh click vào link

Suy Niệm Chúa Nhật 20 Thường Niên – Năm B

Daily Gospel : August 16, 2015 – Twentieth Sunday in Ordinary Time – Year B

Daily Mass Reading :

Banh boi troiBook of Proverbs 9:1-6.

Wisdom has built her house, she has set up her seven columns;
She has dressed her meat, mixed her wine, yes, she has spread her table.
She has sent out her maidens; she calls from the heights out over the city:

Continue reading