Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 8 ( Tuần 3 từ ngày 15 – 21)

Me len troi

Ngày 15: Lễ Đức Mẹ lên trời : http://tinmung.net/AUDIO/TRUYENCACTHANH/Thang%208_2/Tuan3/Tuan%203_files/ngay%2015%20-%208.mp3

Ngày 16: Thánh Têphanô Hungary :

Ngày 17: Thánh Gioan Đilăng : http://tinmung.net/AUDIO/TRUYENCACTHANH/Thang%208_2/Tuan3/Tuan%203_files/ngay%2017%20-%208.mp3

Ngày 18: Thánh Giăng Săngtan : http://tinmung.net/AUDIO/TRUYENCACTHANH/Thang%208_2/Tuan3/Tuan%203_files/ngay%2018%20-%208.mp3

Ngày 19: Thánh Gioan Êuđê : http://tinmung.net/AUDIO/TRUYENCACTHANH/Thang%208_2/Tuan3/Tuan%203_files/ngay%2019%20-%208.mp3

Ngày 20: Thánh Bênađô : http://tinmung.net/AUDIO/TRUYENCACTHANH/Thang%208_2/Tuan3/Tuan%203_files/ngay%2020%20-%208.mp3

Ngày 21: Thánh Piô X : http://tinmung.net/AUDIO/TRUYENCACTHANH/Thang%208_2/Tuan3/Tuan%203_files/ngay%2021%20-%208.mp3

Các Thánh Dành cho Bạn Trẻ
Nguyên tác của
Susan Helen Wallace, Fsp
tinmung.net thực hiện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: