Hình ảnh rước kiệu và Thánh lễ tại Gx Tân Độ mừng kính Mẹ lên trời

IMG_8768

Click vào đây để tiếp tục xem ảnh

Chiên Lạc Trở Về

 

By Hữu Thịnh

Tiết mục “Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng” – Hội Mân Côi GX biểu diễn

 

By Hữu Thịnh

Tiết Mục “Chung Sống” – Do lớp Giáo Lý Sống Đạo I biểu Diễn

 

By Hữu Thịnh

Video Vui Thể Thao Mừng Lễ Quan Thầy GX

 

By Hữu Thịnh

Thánh Nhạc Tuyển Chọn Mp3 Về Mẹ Maria : Thánh ca dâng Mẹ(3)

Me Maria

21. Lời cầu cho xứ đạo :

22. Lời kinh Mân Côi :

Nghe tiếp

Daily Gospel : August 18, 2015 – Tuesday of the Twentieth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua chuc lanh cho cac em nhoBook of Judges 6:11-24a.

The angel of the LORD came and sat under the terebinth in Ophrah that belonged to Joash the Abiezrite. While his son Gideon was beating out wheat in the wine press to save it from the Midianites,
the angel of the LORD appeared to him and said, “The LORD is with you, O champion!”

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba sau Chúa Nhật 20 Quanh Năm – Mardi de la 20e semaine du temps ordinaire

that kho cho con lac da...Bài Ðọc I : (Năm I) Tl 6, 11-24a

“Hỡi Giêđêon, hãy đi giải thoát Israel: ngươi biết Ta thương xót ngươi”.

Trích sách Thủ Lãnh.

Trong những ngày ấy, Thiên thần Chúa đến ngồi dưới gốc cây sồi ở đất Êphra, thuộc sở hữu của ông Gioas, tổ gia tộc Abiêzer. Khi ấy, Giêđêon, con trai của ông, đang đập và rê lúa trong nhà ép nho để tránh mắt quân Mađian, thì Thiên thần Chúa hiện ra với ông và nói rằng: “Hỡi người dũng sĩ, Chúa ở cùng ngươi”.

Đọc tiếp

Xin Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời ban cho Giáo Xứ Tân Độ chúng con muôn ơn lành của Chúa.