2 Responses

  1. Phải có phép mới xem được hình cơ à? Fra: GIỚI TRẺ GIÁO XỨ TÂN ĐỘ Til: thanguyenp@yahoo.dk Sendt: 11:54 tirsdag den 18. august 2015 Emne: [New post] Hình ảnh rước kiệu và Thánh lễ tại Gx Tân Độ mừng kính Mẹ lên trời #yiv3127569300 a:hover {color:red;}#yiv3127569300 a {text-decoration:none;color:#0088cc;}#yiv3127569300 a.yiv3127569300primaryactionlink:link, #yiv3127569300 a.yiv3127569300primaryactionlink:visited {background-color:#2585B2;color:#fff;}#yiv3127569300 a.yiv3127569300primaryactionlink:hover, #yiv3127569300 a.yiv3127569300primaryactionlink:active {background-color:#11729E;color:#fff;}#yiv3127569300 WordPress.com | GIỚI TRẺ TÂN ĐỘ posted: ” Click vào đây để tiếp tục xem ảnh” | |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: