Chúa Nhật 21 Thường Niên – Năm B : Chọn lựa

Chua hoa banh ra nhieuNhìn thấy một số môn đệ bỏ đi, Chúa Giêsu liền hỏi nhóm mười hai: còn các con, các con có muốn bỏ Thày mà đi nữa không? Lập tức Phêrô đã trả lời: Thưa Thày, bỏ Thày chúng con biết theo ai, vì chì mình Thày mới có Lời ban sự sống đời đời. Qua câu trả lời này, ông đã nhất quyết không bỏ Thày, ông hứa sẽ mãi mãi theo thày, nghĩa là ông đã làm một sự chọn lựa.

Đọc tiếp

Suy Niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên – Năm B

Daily Gospel : August 21, 2015 – Friday of the Twentieth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac treBook of Ruth 1:1.3-6.14b-16.22.

Once in the time of the judges there was a famine in the land; so a man from Bethlehem of Judah departed with his wife and two sons to reside on the plateau of Moab.
Elimelech, the husband of Naomi, died, and she was left with her two sons,
who married Moabite women, one named Orpah, the other Ruth. When they had lived there about ten years,
both Mahlon and Chilion died also, and the woman was left with neither her two sons nor her husband.

Continue reading