Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 8 ( Tuần 4 từ ngày 22 – 31)

augustine

Ngày 22: Lễ Đức Maria nữ vương :

Ngày 23: Thánh Rôsa Lima :

Ngày 24: Thánh Batôlômêô :

Ngày 25: Thánh Luy :

Ngày 26: Thánh Êlizabeth Bichiê :

Ngày 27: Thánh Monica :

Ngày 28: Thánh Augustinô :

Ngày 29: Lễ thánh Gioan tẩy giả bị trảm quyết :

Ngày 30: Thánh Fiacrê :

Ngày 31: Thánh Aiđan Linđisphan :

Các Thánh Dành cho Bạn Trẻ
Nguyên tác của
Susan Helen Wallace, Fsp
tinmung.net thực hiện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: