Hình ảnh Thánh lễ của Hội đồng hương Tân Độ Miền Nam mừng lễ Bổn mạng kính Đức Maria hồn xác lên trời

Hội đồng hương Tân Độ Miền Nam mừng lễ Bổn mạng kính Đức Maria hồn xác lên trời, kỷ niệm 60 năm ra khơi 1954 – 2014, 1955 – 2015 và ra mắt cuốn kỷ yếu. Chúng tôi xin giới thiệu một vài hình ảnh Thánh lễ do các cha Đồng hương Tân Độ tại Sài Gòn đồng tế.

15

Click vào đây để xem tiếp ảnh

Để không mắc bệnh tim mạch, hãy nhớ chế độ ăn này

hoa qua tuoiCác nhà khoa học chứng minh chế độ ăn hợp lý sẽ giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh lý tim mạch.

Một số điểm cần lưu ý trong chế độ ăn phù hợp với sức khỏe tim mạch như sau:

  1. Giảm muối

Chế độ ăn giảm muối giúp giảm và kiểm soát tăng huyết áp.

Đọc tiếp

Daily Gospel : August 24, 2015 – Saint Bartholomew, apostle – Feast

Daily Mass Reading :

Chua goi 12 tong doBook of Revelation 21:9b-14.

The angel spoke to me, saying, “Come here. I will show you the bride, the wife of the Lamb.”
He took me in spirit to a great, high mountain and showed me the holy city Jerusalem coming down out of heaven from God.
It gleamed with the splendor of God. Its radiance was like that of a precious stone, like jasper, clear as crystal.

Continue reading

Lời Chúa Ngày 24 tháng 8 Lễ Thánh Bartôlômêô, Tông Ðồ, Lễ Kính – Fête de saint Barthélémy, apôtre

Saint BathélomeoBài Ðọc I : Kh 21, 9b-14

“Trên mười hai móng có khắc tên mười hai tông đồ của Con Chiên”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Thiên Thần nói với tôi rằng: “Ngươi hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi xem phu nhân, bạn của Con Chiên”. Thiên Thần đem tôi lên một núi cao chót vót khi tôi ngất trí, và chỉ cho tôi thấy thành thánh Giêrusalem từ trời nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Ánh sáng của nó toả ra như đá quý, giống như ngọc thạch, óng ánh tựa pha lê.

Đọc tiếp