Nghe đọc sách mp3 : Chuyện Thánh Gioan Vianey (2)

Nghe tiếp

Daily Gospel : August 25, 2015 – Tuesday of the Twenty-first week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua noi voi nhung nguoi PhasiseuFirst Letter to the Thessalonians 2:1-8.

You yourselves know, brothers and sisters, that our reception among you was not without effect.
Rather, after we had suffered and been insolently treated, as you know, in Philippi, we drew courage through our God to speak to you the gospel of God with much struggle.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba sau Chúa Nhật 21 Quanh Năm – Mardi de la 21e semaine du temps ordinaire

Chua kito Vua nhan loaiBài Ðọc I : (Năm I) 1 Tx 2, 1-8

“Chúng tôi rất vui lòng trao phó anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà còn cả mạng sống chúng tôi nữa”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, chính anh em cũng biết rằng sự chúng tôi đến với anh em không phải là luống công; nhưng dù khi trước chúng tôi phải khốn khổ, sỉ nhục tại thành Philipphê, như anh em đã biết, chúng tôi vẫn cậy trông vào Thiên Chúa chúng ta mà chuyên lo rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em.

Đọc tiếp