Chúa Nhật 22 Thường Niên – Năm B : Với cả tâm tình – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

Chua bao ve chung conTruyện thiền kể có hai nhà sư xuống núi. Dọc đường các ngài gặp một thiếu nữ đứng bên vũng nước sâu. Thiếu nữ muốn đi qua mà không sao đi được. Thấy vậy, một nhà sư liền bế thiếu nữ vượt qua vũng nước. Trở về gần đến chùa, nhà sư kia trách bạn: “Sao anh lại bế một thiếu nữ như thế?” Nhà sư trả lời: “Tôi đã để cô ta lại bên vũng nước, sao anh còn mang cô ta về đến tận chùa”.

Đọc tiếp

Suy Niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên – Năm B

Daily Gospel : August 27, 2015 – Thursday of the Twenty-first week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua kito Vua nhan loaiFirst Letter to the Thessalonians 3:7-13.

Because of this, we have been reassured about you, brothers, in our every distress and affliction, through your faith.
For we now live, if you stand firm in the Lord.
What thanksgiving, then, can we render to God for you, for all the joy we feel on your account before our God?
Night and day we pray beyond measure to see you in person and to remedy the deficiencies of your faith.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật 21 Quanh Năm – Jeudi de la 21e semaine du temps ordinaire

Chua hoi cac tong doBài Ðọc I : (Năm I) 1 Tx 3, 7-13

“Xin Chúa ban cho anh em lòng yêu thương nhau và yêu thương mọi người”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, vì đức tin anh em, chúng tôi được an ủi nơi anh em trong mọi nỗi quẫn bách và gian truân, hiện giờ chúng tôi cảm thấy được sống, vì thấy anh em đứng vững trong Chúa. Vậy chúng tôi phải cảm tạ ơn Chúa thế nào thay cho anh em, vì nỗi vui mừng chúng tôi được hưởng trước mặt Thiên Chúa chúng ta nhờ anh em. Ðêm ngày chúng tôi gia tăng lời cầu nguyện, để được gặp mặt anh em lại và bổ túc những gì thiếu sót trong đức tin của anh em.

Đọc tiếp