Chúa Nhật 22 Thường Niên – Năm B : Tình mến

Chua Giesu va nguoi biet phaiDân này thờ kính Ta bằng môi miệng, nhưng lòng họ thì lại xa Ta.

Qua lời xác quyết của Chúa Giêsu chúng ta ghi nhận một sự thật đó là vì yêu thương và muốn cho chúng ta được cứu rỗi, Ngài đã truyền cho chúng ta tuân giữ điều này điều nọ. Và như chúng ta cũng đã biết, tình thương phải được đáp trả lại bằng tình thương. Bởi đó, việc chúng ta tuân giữ những lệnh truyền của Chúa cũng phải được xuất phát từ lòng mến chân thành.

Đọc tiếp

Chúa Nhật 22 Thường Niên – Năm B : Giáp mặt

Chua sang tao con nguoiCó một cuộc triển lãm lấy tên là “Hàng thật hàng giả”. Cuộc triển lãm này nhằm giới thiệu bộ mặt hàng hóa trong bối cảnh thị trường hiện nay, để nhà sản xuất và người tiêu dùng có cơ hội nắm vững tình hình. Qui mô triển lãm không lớn, thời gian trưng bày không lâu, nhưng ý nghĩa của nó được đánh giá không phải là nhỏ.

Đọc tiếp

Daily Gospel : August 28, 2015 – Friday of the Twenty-first week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac tre emFirst Letter to the Thessalonians 4:1-8.

Brothers and sisters, we earnestly ask and exhort you in the Lord Jesus that, as you received from us
how you should conduct yourselves to please God– and as you are conducting yourselves– you do so even more.
For you know what instructions we gave you through the Lord Jesus.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật 21 Quanh Năm – Vendredi de la 21e semaine du temps ordinaire

Chua Giesu va cac treBài Ðọc I : (Năm I) 1 Tx 4, 1-8

“Ðây cũng là thánh ý Thiên Chúa và cũng là sự nên thánh của anh em”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, chúng tôi van nài anh em trong Chúa Giêsu điều này là như anh em được chúng tôi dạy cho biết phải sống thế nào cho đẹp lòng Chúa, anh em đang sống như vậy, xin anh em cứ tiến thêm nữa. Vì anh em biết rõ huấn thị chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu đã ban cho anh em.

Đọc tiếp