Làm Thế Nào Để Được Lên Thiên Đàng

chuyen cuoiTrong lớp giáo lý cho trẻ em, thầy hỏi:

– Nếu thầy sống đời thanh sạch, cố tránh tội, dù là tội nhẹ, thầy có được lên thiên đàng không?

Đám trẻ trả lời: “Không”

– Nếu thầy bán hết của cải dâng cho người nghèo, ăn chay, hãm mình, làm việc thiện suốt đời, vậy chứ thầy có lên được Thiên đàng không?

Đọc tiếp

Chúa Nhật 22 Thường Niên – Năm B : Cõi lòng

Icone_russe_du_bon_pasteur_XIXemeTrong cuộc sống thường ngày, đối với người Tây Phương thì con tim, còn đối với người Đông Phương chúng ta, thì cõi lòng là yếu tố quan trọng cho mọi hoạt động của chúng ta. Vì thế, chúng ta thường nói:

– Thèm lòng chứ không thèm thịt. Hay của ít lòng nhiều.

Đọc tiếp

Daily Gospel : August 30, 2015 – Twenty-second Sunday in Ordinary Time – Year B

Daily Mass Reading :

Chua Giesu thay day chúng taBook of Deuteronomy 4:1-2.6-8.

Moses spoke to the people and said: “Now, Israel, hear the statutes and decrees which I am teaching you to observe, that you may live, and may enter in and take possession of the land which the LORD, the God of your fathers, is giving you.
In your observance of the commandments of the LORD, your God, which I enjoin upon you, you shall not add to what I command you nor subtract from it.

Continue reading