Làm Thế Nào Để Được Lên Thiên Đàng

chuyen cuoiTrong lớp giáo lý cho trẻ em, thầy hỏi:

– Nếu thầy sống đời thanh sạch, cố tránh tội, dù là tội nhẹ, thầy có được lên thiên đàng không?

Đám trẻ trả lời: “Không”

– Nếu thầy bán hết của cải dâng cho người nghèo, ăn chay, hãm mình, làm việc thiện suốt đời, vậy chứ thầy có lên được Thiên đàng không?

Đám trẻ hô to: “Không”

– Nếu thầy thương yêu mọi người như Chúa dạy, thầy có lên được thiên đàng không?

Đám trẻ lại hô to: “Không”

Thầy giáo cảm thấy bực mình, liền nói lớn:

– Vậy thầy phải làm sao mới có thể lên được thiên đàng?

– Dạ, thầy phải chết trước ạ.

Sưu tầm – cdmedongcong.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: