Nghe đọc sách mp3 : Chuyện Thánh Gioan Vianey (3)

thanh Gioan Vianey

Nguyên Do Tại Sao Mọi Người Tìm Đến Xưng Tội Cùng Cha Gioan :

Cách Dùng Thời Giờ của Cha Gioan Trong Những Năm Người Ta Kéo Đến Xứ Ars :

Ơn Riêng Khuyên Bảo Người Có Tội Ăn Năn Trở Lại :

Cha Gioan Được Chúa Ban Cho Hai Ơn Đặc Biệt – 1 :

Cha Gioan Được Chúa Ban Cho Hai Ơn Đặc Biệt – 2 :

Giảng Giải Giáo Lý, Những Điều Cần Thiết Để Được Cứu Rỗi  :

Cha Gioan Giảng Dạy Cho Người Lớn :

tinmungmedia.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: