Lời Chúa Chúa Nhật 27 Quanh Năm Năm B – Vingt-septième dimanche du temps ordinaire

Chua chuc lanh cho cac em nhoBài Ðọc I: St 2, 18-24

“Cả hai nên một thân thể”.

Trích sách Sáng Thế.

Chúa là Thiên Chúa phán: “Ðàn ông ở một mình không tốt. Ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó”. Sau khi lấy bùn đất dựng nên mọi thú vật dưới đất và toàn thể chim chóc trên trời, Thiên Chúa dẫn đến trước mặt Ađam để coi ông gọi chúng thế nào, và sinh vật nào Ađam gọi, thì chính đó là tên nó. Ađam liền đặt tên cho mọi súc vật, chim trời và muông thú. Nhưng Ađam không gặp một người nội trợ giống như mình.

Đọc tiếp

Daily Gospel : September 30, 2015 – Wednesday of the Twenty-sixth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

san sang theo ChuaBook of Nehemiah 2:1-8.

In the month Nisan of the twentieth year of King Artaxerxes, when the wine was in my charge, I took some and offered it to the king. As I had never before been sad in his presence,
the king asked me, “Why do you look sad? If you are not sick, you must be sad at heart.” Though I was seized with great fear,
I answered the king: “May the king live forever!

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật 26 Quanh Năm – Mercredi de la 26e semaine du temps ordinaire

Tu do theo ChuaBài Ðọc I : (Năm I) Nkm 2, 1-8

“Nếu đức vua thấy tốt đẹp, xin sai thần đến thành phố của thân phụ thần, và thần sẽ xây cất lại thành phố”.

Trích sách Nơkhemia.

Việc xảy ra trong tháng Nisan, năm thứ hai mươi triều vua Artexerxê, là trước mặt vua có để rượu, tôi liền nâng rượu dâng lên nhà vua, và bấy giờ tôi tỏ vẻ buồn rầu trước long nhan, nên vua hỏi tôi rằng: “Cớ sao mặt ngươi buồn sầu thế, mặc dầu trẫm không thấy ngươi có bệnh? Sự việc này chẳng phải vô cớ, chắc trong lòng ngươi có điều chi bất an mà trẫm không biết”.

Đọc tiếp

Ngày 29 Tháng 9 Thánh Micael, Gabriel, Raphael

Continue reading

Daily Gospel : September 29, 2015 – Saint Michael, Saint Gabriel, and Saint Raphael, archangels – Feast

Daily Mass Reading :

Thien ThanBook of Daniel 7:9-10.13-14.

As I watched : Thrones were set up and the Ancient One took his throne. His clothing was bright as snow, and the hair on his head as white as wool ; His throne was flames of fire, with wheels of burning fire.
A surging stream of fire flowed out from where he sat; Thousands upon thousands were ministering to him, and myriads upon myriads attended him. The court was convened, and the books were opened.

Continue reading

Lời Chúa Ngày 29 tháng 9 Lễ Thiên Thần Micae, Gabriel, Raphael, Lễ Kính – Fête des saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges

Thien-than-RaphaelBài Ðọc I: Ðn 7, 9-10. 13-14

“Muôn muôn vàn kẻ chầu chực Người”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Tôi chăm chú nhìn mãi cho đến khi đặt xong các toà, và vị Bô Lão lên ngự trên toà; áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người tinh tuyền như lông chiên, toà của Người như ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy. Trước mặt Người có con sông lửa cuồn cuộn chảy như thác. Có hằng ngàn kẻ phụng sự Người và muôn muôn vàn kẻ chầu chực Người: Người ngự toà xét xử và các quyển sách đã được mở ra.

Đọc tiếp

Giáo hoàng thăm Mỹ, ông Tập Cận Bình bị lu mờ

(Ảnh từ Internet chỉ có tính minh họa)

(Ảnh từ Internet chỉ có tính minh họa)

Click vào đây để tiếp tục xem tin

Thánh Nhạc Tuyển Chọn Mp3 : Tình ca yêu đời

hoa-tao1.jpg

01. Tâm tình tác giả :

02. Tình ca yêu đời :

Continue reading

Daily Gospel : September 28, 2015 – Monday of the Twenty-sixth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac treBook of Zechariah 8:1-8.

This word of the LORD of hosts came: Thus says the LORD of hosts:
I am intensely jealous for Zion, stirred to jealous wrath for her.
Thus says the LORD: I will return to Zion, and I will dwell within Jerusalem; Jerusalem shall be called the faithful city, and the mountain of the LORD of hosts, the holy mountain.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Hai sau Chúa Nhật 26 Quanh Năm – Lundi de la 26e semaine du temps ordinaire

Chua va cac em nhoBài Ðọc I : (Năm I) Dcr 8, 1-8

“Ta sẽ cứu dân Ta khỏi đất phía mặt trời mọc và phía mặt trời lặn”.

Trích sách Tiên tri Dacaria.

Có lời Chúa các đạo binh phán rằng: “Ðây Chúa các đạo binh phán: Ta đã ghen tức Sion với lòng ghen tức cực độ; Ta đã ghen tức nó với cơn phẫn nộ quá sức”.

Chúa các đạo binh còn phán như thế này: “Ta trở về Sion, và sẽ ngự giữa Giêrusalem; Giêrusalem sẽ được gọi là Thành chân lý, và núi Chúa các đạo binh sẽ được gọi là Núi thánh”.

Đọc tiếp

Tin Buồn

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống (Ga 11,25)

Tin buonTrong niềm tín thác vào Chúa Giêsu Kitô Phục sinh, Cộng đoàn Giáo xứ Tân Độ và Gia quyến vô cùng thương tiếc báo tin:

Cụ Rosa Nguyễn Thị Mẫu (Cụ Khiết) là người con của Giáo xứ Tân Độ đã được Chúa gọi về ngày 26 tháng 09 Năm 2015 (Tức ngày 14/08 năm Ất Mùi), hưởng thọ 96 tuổi.

Lễ nhập quan và lễ viếng linh hồn Cụ Rosa Nguyễn Thị Mẫu ngày 26 tháng 09 năm 2015.

Đọc tiếp

Daily Gospel : September 27, 2015 – Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time – Year B

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac treBook of Numbers 11:25-29.

The LORD then came down in the cloud and spoke to him. Taking some of the spirit that was on Moses, he bestowed it on the seventy elders; and as the spirit came to rest on them, they prophesied.
Now two men, one named Eldad and the other Medad, were not in the gathering but had been left in the camp. They too had been on the list, but had not gone out to the tent; yet the spirit came to rest on them also, and they prophesied in the camp.

Continue reading

Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 9 ( Tuần 4 từ ngày 22 – 30)

thanh Gioan Bosco

Ngày 22: Thánh Tôma Villanôva :

Ngày 23: Thánh Piô Piêtrelcina :

Nghe tiếp

Chúa Nhật 26 B Mùa Thường Niên : Nhân danh

Chua Giesu va tre emTrong trận thế chiến II, ba vị tuyên úy Công giáo, Tin lành và Do thái trở thành những người bạn thân của nhau. Họ thề hứa với nhau nếu một người trong nhóm bị giết chết, thì những người còn sống sót phải báo tin cho gia đình của người qua đời và lo việc chôn cất.

Đọc tiếp

Chúa Nhật 26 B Mùa Thường Niên : Quyết liệt dứt khoát với tội lỗi – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

san sang theo ChuaNếu mỗi chi thể phạm tội đều phải bị cắt bỏ, chắc chắn không một ai lành lặn. Không thể hiểu theo nghĩa đen những lời Đức Giêsu nói hôm nay. Tuy nhiên cũng không được loại trừ tính chất quyết liệt của những lời đó. Đức Giêsu bảo ta phải chặt tay, chặt chân, móc mắt khi những chi thể này phạm tội, có nghĩa là phải quyết liệt với sự xấu.

Đọc tiếp

Daily Gospel : September 25, 2015 – Friday of the Twenty-fifth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac treBook of Haggai 1:15b.2:1-9.

In the second year of King Darius,
on the twenty-first day of the seventh month, the word of the LORD came through the prophet Haggai:
Tell this to the governor of Judah, Zerubbabel, son of Shealtiel, and to the high priest Joshua, son of Jehozadak, and to the remnant of the people:
Who is left among you that saw this house in its former glory? And how do you see it now? Does it not seem like nothing in your eyes?

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật 25 Quanh Năm – Vendredi de la 25e semaine du temps ordinaire

Chua nhat thu 33 Nam BBài Ðọc I : (Năm I) Kg 2, 1b-10

“Còn một ít lâu nữa, Ta sẽ làm cho đền thờ này đầy vinh quang”.

Trích sách Tiên tri Khác-gai.

Năm thứ hai triều đại vua Ðariô, đến ngày hai mươi mốt tháng bảy, có lời Chúa dùng tiên tri Khác-gai mà phán rằng: “Ngươi hãy nói với Giorôbabel, con trai tướng lãnh Giuđa, là Saluthiel, nói với Giosua, con trai thượng tế Giosêđec, và với những kẻ sống sót lại trong dân rằng: “Ai trong các ngươi là kẻ sống sót lại đã nhìn thấy vinh quang thuở xưa của đền thờ này: và giờ đây các ngươi xem thấy nó thế nào?

Đọc tiếp

Suy Niệm Chúa Nhật 26 B Mùa Thường Niên

Lời Chúa Chúa Nhật 26 Quanh Năm Năm B – Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire

Chua goi 12 tong doBài Ðọc I : Ds 11, 25-29

“Ngươi phân bì giùm ta làm chi? Ước gì toàn dân được nói tiên tri”.

Trích sách Dân Số.

Trong những ngày ấy, Chúa ngự xuống trong đám mây, và phán cùng Môsê, đồng thời lấy thần trí trong Môsê mà phân phát cho bảy mươi vị bô lão. Khi Thần Trí ngự trên các ông, các ông liền nói tiên tri, và về sau các ông không mất ơn ấy.

Vậy có hai vị ở lại trong lều trại, một người tên là El-đad, và người kia tên là Mê-đad. Thần Trí đã ngự trên hai ông: vì hai ông được ghi tên vào sổ, nhưng không đến ở trong nhà xếp. Khi hai ông nói tiên tri trong lều trại, thì có đứa trẻ chạy đến báo tin cho ông Môsê rằng: “El-đad và Mê-đad đang nói tiên tri trong lều trại”.

Đọc tiếp

Daily Gospel : September 23, 2015 – Wednesday of the Twenty-fifth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua bao ve chung conBook of Ezra 9:5-9.

At the time of the evening sacrifice, I, Ezra, rose in my wretchedness, and with cloak and mantle torn I fell on my knees, stretching out my hands to the LORD, my God.
I said: “My God, I am too ashamed and confounded to raise my face to you, O my God, for our wicked deeds are heaped up above our heads and our guilt reaches up to heaven.

Continue reading