Thánh Nhạc Tuyển Chọn Mp3 Về Mẹ Maria : Thánh ca dâng Mẹ(4)

Trai tim me Maria

31! Mẹ phù hộ :

32. Mẹ phù hộ 2 :

Nghe tiếp

Daily Gospel : September 1, 2015 – Tuesday of the Twenty-second week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua  giang day voi  uy quyenFirst Letter to the Thessalonians 5:1-6.9-11.

Concerning times and seasons, brothers and sisters, you have no need for anything to be written to you.
For you yourselves know very well that the day of the Lord will come like a thief at night.
When people are saying, “Peace and security,” then sudden disaster comes upon them, like labor pains upon a pregnant woman,and they will not escape.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba sau Chúa Nhật 22 Quanh Năm – Mardi de la 22e semaine du temps ordinaire

Chua Kito Vua binh anBài Ðọc I : (Năm I) 1 Tx 5, 1-6. 9-11

“Người đã chết vì chúng ta, để chúng ta cùng được sống với Người”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, về thời nào và lúc nào, anh em không cần chúng tôi viết cho anh em. Vì chính anh em đã biết rõ ngày Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm tối. Khi người ta nói rằng: “Yên ổn và an toàn”, thì chính lúc đó, tai hoạ thình lình giáng xuống trên họ, như cơn đau đớn xảy đến cho người mang thai và họ không sao thoát khỏi.

Đọc tiếp