Thánh Nhạc Tuyển Chọn Mp3 Về Mẹ Maria : Thánh ca dâng Mẹ(4)

Trai tim me Maria

31! Mẹ phù hộ :

32. Mẹ phù hộ 2 :

33. Mẹ sao biển :

34.  Mẹ Thiên Chúa :

35.  Mẹ từ bi :

36. Mẹ từ hối :

37. Mẹ về Thiên Cung :

38. Một trời hoa :

39 .Nến hương đoàn con dâng :

40. Nguyện xin Mẹ :

41. Quỳ dưới chân Mẹ :

42. Trên đường về quê :

43. Xin Mẹ dẫn dắt :


tinmung.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: