Một số hình ảnh cha Gioan Nguyễn Văn Kích về nhận chức chính xứ tại Giáo xứ Tân Phước

P1150850Kính thưa Quý vị.

Như thông tin đã công bố trong ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Giáo xứ Tân Phước, cha Gioan Nguyễn Văn Kích đã được bổ nhiệm về nhận coi giáo xứ Bình Chánh, hạt Tân Sơn nhì, giáo phận SàiGòn ngày 30 tháng 8 năm 2015 với chức vụ Tân Chính Xứ. Sau đây là một số hình ảnh đã ghi nhận được về Ngày Lễ và ngôi nhà thờ của giáo xứ Bình Chánh, đã có tuổi thọ hơn 130 năm, dưới đây là một số hình ảnh Thánh lễ và buổi ra mắt cộng đoàn Giáo xứ của Cha Gioan Nguyễn Văn Kích.

P1150730

P1150732 P1150733 P1150734 P1150747 P1150748 P1150768 P1150769 P1150771 P1150772 P1150773 P1150774 P1150775 P1150776 P1150783 P1150787 P1150808 P1150809 P1150810 P1150811 P1150823 P1150850 P1150854 P1150857 P1150858

Tin và ảnh do đại diện Hội đồng hương Tân Độ tại Sàigòn cung cấp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: