Chúa Nhật 23 Thường Niên – Năm B : Tin mừng

Chua Giesu thay day chúng taTên tôi là James. Vì hoàn cảnh bị điếc, tôi bị thiệt thòi rất nhiều đến nỗi những người khác coi là việc đương nhiên. Tôi không thể nghe tiếng la hét của các em bé đang chơi, tiếng chim hót, tiếng gió thổi trên cây. Tôi không thể nghe những lời an ủi, động viên hoặc cảnh báo. Ít người chịu cố gắng thông tin cho người điếc. Họ thấy điều đó rất tẻ nhạt. Tôi cảm thấy cô đơn kinh khủng.

Đọc tiếp

Daily Gospel : September 4, 2015 – Friday of the Twenty-second week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Yeu men Chua het long het linh hon.Letter to the Colossians 1:15-20.

Brothers and sisters: Christ Jesus is the image of the invisible God, the firstborn of all creation.
For in him were created all things in heaven and on earth, the visible and the invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers; all things were created through him and for him.
He is before all things, and in him all things hold together.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật 22 Quanh Năm – Vendredi de la 22e semaine du temps ordinaire

chua nhat thu 2 Mua vongBài Ðọc I : (Năm I) Cl 1, 15-20

“Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Ðức Giêsu Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật, vì trong Người, muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành, mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các Bệ thần hay Quản thần, dù là Chủ thần hay Quyền thần: Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người.

Đọc tiếp