Thánh ca mp3 tuyển chọn : Nguồn sáng linh thiêng

cha me

01. Nguồn sáng linh thiêng.  :

02. Chứng nhân tình yêu (Lm Nguyễn Duy) :

03. Phó thác (Lm Kim Long) :

04. Trải qua mọi đời :

05. Trông cậy Chúa (Lm Nguyễn Duy) :

06. Lời Mẹ nhắn nhủ (Lm Huyền Linh) :

07. Dâng và xin :

08. Cầu cho cha mẹ 2 (Phanxicô) :

09. Xin đưa về quê trời :

10. Người là bụi tro :

Album “Nguồn Sáng Linh Thiêng” do ca sĩ Lê Quốc Tuấn thể hiện được sưu tầm trên trang nhacso.net.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: