Xin chân thành chúc mừng Tân linh mục Giuse Nguyễn Cường Khang.

IMG_9338

Trong tâm tình cả tạ Thiên Chúa, hôm nay Giáo Phận Hà Nội lại có thêm 7 tân linh mục và 6 phó tế. Trong số các tân chức, giáo xứ Tân Độ vui mừng đón nhận thêm một người con quê hương Giuse Nguyễn Cường Khang đã được Thiên Chúa gọi lên thiên chức linh mục của Ngài.
Chúng ta hãy cùng chúc mừng cha Giuse và gia đình của cha. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria quan thầy Giáo Xứ Tân Độ, vì bao hồng ân các Ngài đã ban cho Giáo Xứ chúng ta cách chung và cho cha Giuse nói riêng.

Đọc tiếp

Hình ảnh Thánh lễ truyền chức Linh mục cho thầy phó tế Giuse Nguyễn Cường Khang (Phần 4)

IMG_9273

Đọc tiếp

Hình ảnh Thánh lễ truyền chức Linh mục cho thầy phó tế Giuse Nguyễn Cường Khang (Phần 3)

IMG_9141

Đọc tiếp

Hình ảnh Thánh lễ truyền chức Linh mục cho thầy phó tế Giuse Nguyễn Cường Khang (Phần 2)

IMG_9128

Đọc tiếp

Hình ảnh thánh lễ truyền chức Linh mục cho thầy Phó tế Giuse Nguyễn Cường Khang (phần 1)

IMG_9195Lúc 9h00 sáng nay, ngày lễ Sinh nhật Đức Mẹ 08/9/2015, tại Nhà thờ Chính tòa Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã truyền chức Phó Tế và Linh mục cho các tân chức:

Đọc tiếp

Ngày 08 Tháng 9 Lễ sinh nhật Đức Maria

Continue reading

Daily Gospel : September 8, 2015 – The Nativity of the Blessed Virgin Mary – Feast

Daily Mass Reading :

Le Me vo nhiem nguyen toiBook of Micah 5:1-4a.

The LORD says : You, Bethlehem-Ephrathah, too small to be among the clans of Judah, From you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel ; Whose origin is from of old, from ancient times.
(Therefore the Lord will give them up, until the time when she who is to give birth has borne, And the rest of his brethren shall return to the children of Israel.)

Continue reading

Ngày 8 tháng 9 Lời Chúa Lễ Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria; Lễ Kính – Fête de la Nativité de la Vierge Marie

me mariaBài Ðọc I : Mk 5, 2-5a

“Ðến khi người nữ phải sinh, sẽ sinh con”.

Trích sách Tiên tri Mikha.

Ðây lời Chúa phán: “Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một Ðấng thống trị Israel, và nguồn gốc Người có từ nguyên thuỷ, từ muôn đời. Vì thế, Người sẽ bỏ dân Người, cho đến khi một người nữ phải sinh, sẽ sinh con. Số còn lại trong anh em Người sẽ trở về với con cái Israel.

Đọc tiếp