Hình ảnh thánh lễ truyền chức Linh mục cho thầy Phó tế Giuse Nguyễn Cường Khang (phần 1)

IMG_9195Lúc 9h00 sáng nay, ngày lễ Sinh nhật Đức Mẹ 08/9/2015, tại Nhà thờ Chính tòa Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã truyền chức Phó Tế và Linh mục cho các tân chức:

Tân chức Phó tế:

1.Phó tế: Đaminh Trần Văn Đà – sinh: 15/1/1982, quê họ Thất Sự, xứ Phú Nhai, Bùi Chu, Nam Định.

2. Phó tế: Phêrô Nguyễn Văn Huy – sinh: 29/4/1981, quê xứ Từ Châu, Thanh Oai, Hà Nội.

3. Phó tế: Giuse Nguyễn Văn Hinh – sinh: 3/6/1981, quê họ Vạn Lương, xứ Bút Đông, Duy Tiên, Hà Nam.

4. Phó tế: Antôn Trần Văn Phú – sinh: 11/8/1983, quê xứ Lường Xá, Phú Xuyên, Hà Nội.

5. Phó tế: Giuse Kiều Văn Tụ – sinh: 8/12/1982, quê xứ Trại Mới, Mỹ Lộc, Nam Định.

6. Phó tế: Antôn Trần Văn Mạnh (Tu Đoàn Truyền Tin) – sinh: 15/2/1966, quê xứ Xuân Bảng, Vụ Bản, Nam Định.

Tân chức Linh Mục:

1. Linh mục Phaolô Ngô Văn Bắc – sinh: 21-10-1966 – quê xứ Phúc Lâm.

2. Linh mục Phêrô Trần Quang Diệu – sinh: 01-09-1981, quê họ Đinh Đồng – xứ An Phú.

3. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hải – sinh: 03-10-1981 – quê xứ Phú Đa.

4. Linh mục Giuse Nguyễn Cường Khang – sinh 04-09-1979 – quê xứ Tân Độ.

5. Linh mục Giuse Tạ Ngọc Nghiệp –  sinh : 05-04-1976 – quê xứ Sở Hạ.

6. Linh mục Phanxicô Nguyễn Văn Soái – sinh: 21-09-1972 – quê xứ Tiêu Thượng.

7. Linh mục Giuse Nguyễn Khắc Trường – sinh: 30-08-1976 – quê họ Minh Thụy, xứ Từ Châu.

Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa đã thương ban thêm cho Giáo xứ chúng ta một Tân linh mục Giuse Nguyễn Cường Khang. Nguyện xin Chúa ban ơn thêm sức cho các tín chức để các ngài được bền đỗ trong ơn gọi làm mục tử của Chúa và làm ích cho Giáo hội.

Dưới đây là một số hình ảnh thánh lễ truyền chức:

IMG_9096IMG_9098 IMG_9112 IMG_9113 IMG_9114 IMG_9115 IMG_9116 IMG_9118 IMG_9119 IMG_9120 IMG_9122 IMG_9123 IMG_9124 IMG_9126 IMG_9127 IMG_9128 IMG_9129 IMG_9130 IMG_9125 IMG_9121

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: