Xin chân thành chúc mừng Tân linh mục Giuse Nguyễn Cường Khang.

IMG_9338

Trong tâm tình cả tạ Thiên Chúa, hôm nay Giáo Phận Hà Nội lại có thêm 7 tân linh mục và 6 phó tế. Trong số các tân chức, giáo xứ Tân Độ vui mừng đón nhận thêm một người con quê hương Giuse Nguyễn Cường Khang đã được Thiên Chúa gọi lên thiên chức linh mục của Ngài.
Chúng ta hãy cùng chúc mừng cha Giuse và gia đình của cha. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria quan thầy Giáo Xứ Tân Độ, vì bao hồng ân các Ngài đã ban cho Giáo Xứ chúng ta cách chung và cho cha Giuse nói riêng.


Xin tất cả chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho tân chức trên con đường phục vụ của mình. Để cha Giuse luôn biết noi gương Chúa Giêsu vị Mục tử nhân lành.

Chúng ta cũng hãy tiếp tục cầu nguyện cho quý cha, quý sơ và tất cả các bạn trẻ và các gia đình.

Nguyện xin Chúa ban cho Giáo Xứ Tân Độ chúng con thêm nhiều ơn gọi thánh thiện để chúng con luôn biết dấn thân phục vụ Chúa và Giáo Hội. Amen

Nhóm Xa Quê Tân Độ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: