Suy Niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên – Năm B

Daily Gospel : September 10, 2015 – Thursday of the Twenty-third week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua bao ve chung conLetter to the Colossians 3:12-17.

Brothers and sisters: Put on, as God’s chosen ones, holy and beloved, heartfelt compassion, kindness, humility, gentleness, and patience,
bearing with one another and forgiving one another, if one has a grievance against another; as the Lord has forgiven you, so must you also do.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật 23 Quanh Năm – Jeudi de la 23e semaine du temps ordinaire

Chua Giesu va cac treBài Ðọc I : (Năm I) Cl 3, 12-17

“Anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau, nếu người này có chuyện phải oán trách người kia.

Đọc tiếp