Daily Gospel : September 11, 2015 – Friday of the Twenty-third week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua GiesuFirst Letter to Timothy 1:1-2.12-14.

Paul, an apostle of Christ Jesus by command of God our savior and of Christ Jesus our hope,
to Timothy, my true child in faith: grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord.
I am grateful to him who has strengthened me, Christ Jesus our Lord, because he considered me trustworthy in appointing me to the ministry.

Continue reading

Chúa Nhật 24 Thường Niên – Năm B : Anh em bảo Thầy là ai?

Chua goi 12 tong do“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

Đức Giêsu đặt câu hỏi trên cho các môn đệ sau khi họ đã ở với Ngài và được Ngài sai đi (x. Mc 3,14), sau khi họ đã thấy việc Ngài làm, nghe lời Ngài giảng.

Hôm nay Đức Giêsu cũng đặt câu hỏi này cho tôi sau khi tôi đã theo đạo một thời gian dài, đã cầu nguyện và tham dự các bí tích…

Đọc tiếp

Chúa Nhật 24 Thường Niên – Năm B : Tưởng lầm – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

Tu do theo ChuaTrong đời sống có rất nhiều điều hiểu lầm. Chẳng hạn xưa kia khi thấy mặt trời cứ sáng mọc tối lặn, người ta tưởng rằng trái đất đứng yên và mặt trời di chuyển chung quanh trái đất. Nhưng khoa học tiến bộ đã minh chứng mặt trời đứng yên, chính trái đất mới xoay chung quanh mình và chung quanh mặt trời.

Đọc tiếp