Chúa Nhật 24 Thường Niên – Năm B : Bạn nghĩ gì về Đức Kitô

Chua va cac em nhoCharles Lamb sống ở nước Anh hai trăm năm trước đây. Suốt 33 năm ông làm một công việc buồn tẻ là thơ ký trong một văn phòng công ty hàng hải. Tuy nhiên ông đã thành một nhà văn được tín nhiệm, đặc biệt ông nổi tiếng vì tính hài hước nhẹ nhàng, lòng thông cảm dịu dàng và lòng nhiệt thành hiếm có đối với gia đình và bạn hữu.

Đọc tiếp

Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 9 ( Tuần 3 từ ngày 15 – 21)

Me sau bi

Ngày 15: Lễ Đức Mẹ sầu bi :

Ngày 16: Thánh Cornêliô và thánh Cyprianô :

Nghe tiếp

Daily Gospel : September 13, 2015 – Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time – Year B

Daily Mass Reading :

Phero tuyen xung Chua GiesuBook of Isaiah 50:5-9a.

The Lord opens my ear that I may hear,
and I have not rebelled, have not turned back.
I gave my back to those who beat me, my cheeks to those who plucked my beard; My face I did not shield from buffets and spitting.
The Lord GOD is my help, therefore I am not disgraced; I have set my face like flint, knowing that I shall not be put to shame.

Continue reading