Thánh ca tuyển chọn Mp3 : Ngợi Ca Tình Chúa

Chua sang tao con nguoi

Thiên Chúa giàu lòng xót thương      Eph 2,4             Đình Bảo :

Lời Nguyện dẫn vào :

Nghe tiếp

Daily Gospel : September 14, 2015 – The Exaltation of the Holy Cross – Feast

Daily Mass Reading :

thanh giaBook of Numbers 21:4b-9.

With their patience worn out by the journey,
the people complained against God and Moses, “Why have you brought us up from Egypt to die in this desert, where there is no food or water? We are disgusted with this wretched food!”
In punishment the LORD sent among the people saraph serpents, which bit the people so that many of them died.

Continue reading

Ngày 14 tháng 9 Lời Chúa Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Lễ Kính – Fête de la Croix Glorieuse

Thanh giaBài Ðọc I : Ds 21, 4-9

“Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”.

Trích sách Dân số.

Trong những ngày ấy, dân chúng đi đường và mệt nhọc, nên nản chí, họ kêu trách Chúa và Môsê rằng: “Tại sao các người dẫn chúng tôi ra khỏi Ai-cập, cho chúng tôi chết trong hoang địa. Không bánh ăn, không nước uống, chúng tôi đã ngán thức ăn nhàm chán này”. Bởi đó Chúa cho rắn lửa bò ra cắn chết nhiều người.

Đọc tiếp