Nghe đọc sách mp3 : Chuyện Thánh Gioan Vianey (4)

thanh Gioan Vianey

Cha Gioan Làm Phép Lạ Chữa Bệnh Phần Xác :

Cha Gioan Chữa Bệnh Phần Hồn – 1 :

Cha Gioan Chữa Bệnh Phần Hồn – 2 :

Ơn Yên Ủi và Lời Cầu Xin Mạnh Thế của Cha Gioan :

Cha Gioan Luôn Phải Buồn Sầu Lo Lắng :

tinmungmédia.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: