Những Ca Khúc Hay Nhất Về Hà Nội

Suy Niệm Chúa Nhật Thường Niên – Năm B

Lời Chúa Chúa Nhật 25 Quanh Năm Năm B – Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire

Chua chuc lanh cho cac em nhoBài Ðọc I : Kn 2, 12. 17-20

“Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã”.

Trích sách Khôn Ngoan

(Những kẻ gian ác nói rằng:) “Chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà còn chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ luật. Vậy chúng ta hãy xem điều nó nói có thật hay không, hãy nghiệm xét coi những gì sẽ xảy đến cho nó, và hãy chờ xem chung cuộc đời nó sẽ ra sao.

Đọc tiếp

Daily Gospel : September 16, 2015 – Wednesday of the Twenty-fourth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua giang day dan chúngFirst Letter to Timothy 3:14-16.

Beloved: I am writing you, although I hope to visit you soon.
But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật 24 Quanh Năm – Mercredi de la 24e semaine du temps ordinaire

Chua Giesu thay day chúng taBài Ðọc I : (Năm I) 1 Tm 3, 14-16

“Thật lớn lao thay mầu nhiệm của tình thương”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Con thân mến, cha viết cho con những điều này, cha hy vọng ngày gần đây sẽ đến gặp con. Nhưng nếu cha còn trì hoãn, thì thư này giúp cho con biết phải cư xử thế nào trong nhà Thiên Chúa, là Hội thánh Thiên Chúa hằng sống, là cột trụ và nền tảng chân lý. Rõ thực lớn lao thay mầu nhiệm của tình thương, là mầu nhiệm đã được tỏ hiện trong xác thịt, minh chính trong Thánh Thần tỏ hiện cho Thiên Thần, rao giảng cho Dân Ngoại, kính tin trong thế gian, siêu thăng trong vinh hiển.

Đọc tiếp