Thánh ca tuyển chọn Mp3 : Điều đẹp ý Ngài

hoa sen, gan bun ma chang hoi tanh mui bun

Lời nguyện xin :

Điều đẹp ý Ngài :

Xin phó thác :

Xin dâng đời con :

Mình con với Chúa :

Xin dâng lên :

Lời nguyện đêm khuya :

Ước mơ dâng hiến :

Lời yêu thương :

Xin vui bước :

Mình con với Chúa :

Lời nguyện xin :

Xin vui bước :

tinmungmedia.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: